Công ty Cổ phần Điện Công nghiệp Việt Nam

Giới thiệu chung

Được thành lập theo Luật Doanh Nghiệp Việt Nam. Công ty Cổ phần Điện Công Nghiệp Việt Nam -  (VIETE), Có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực p...

Xem thêm

Định hướng tầm nhìn

VietE luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trở thành một công ty sản xuất tủ điện hàng đầu của Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm/dịch vụ chất lượng cao, dựa vào...

Xem thêm

Giá trị cốt lõi

Khi đầu tư vào một dự án sản xuất tủ điện, các doanh nghiệp thường lúng túng với những mục đích và yêu cầu của mình để đạt được phần mềm chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu và mục đích...

Xem thêm
Một số sản phẩm nổi bật